Arddangosfeydd

Mae’r darluniau a’r murluniau mawr i’w gweld yn y llefydd lle maen nhw’n cael eu creu. Mae hyn yn denu cynulleidfa hollol wahanol i bobl sy’n arfer mynd i orielau celf. Mae’r darluniau’n cael eu symud i lefydd gwahanol, ac mae’n bosibl eu prynu nhw. Hefyd, mae darnau o waith llai ar gael mewn gwahanol feintiau ar y wefan yma.


GWAWRIO, GALERI, RHAGFYR 2016

  • gwawrio-1
  • gwawrio-3
  • gwawrio-3
  • gwawrio-3
  • gwawrio-3
  • gwawrio-3
  • gwawrio-3
  • gwawrio-3

Ar y 25ain o Dachwedd 2016, agorodd GWAWRIO ei drysau yn Galeri, Caernarfon gyda nifer o luniau wedi’u fframio a chynfas mawr, gwag. Dechreuais ar y dasg o ddatblygu’r gwaith a’i orffen erbyn yr agoriad swyddogol ar yr 22ain o Ragfyr.

Dechreuais weithio ar y llun mawr sy’n ganolbwynt i’r arddangosfa, gwaith sy’n cyfuno agweddau ar Dryweryn ac Aberfan. Mae’r llawr yn cynrychioli llif y dŵr, a oedd yn gyffredin i’r ddau ddigwyddiad. Pwrpas y goleuadau ydy creu awyrgylch ac maen nhw’n cynrychioli’r cyfnod. Mae pobl Caernarfon i’w gweld yn yr arddangosfa ac maen nhw wedi datblygu o frasluniau o bobl y dref a’u mynd a dod bob dydd. Maen nhw’n cofleidio ac yn cynnal y gwaith gan mai nhw sy’n cyflwyno’r lluniau.

Mae ffilmio wedi’i gyflymu’n cofnodi datblygiad y llun mawr fel bod y gwyliwr yn gallu gweld y broses yn digwydd. Roedd hi’n bwysig bod y cyhoedd yn cael profiad o’r arddangosfa o’r dechrau. Roeddwn i eisiau i bobl fedru fy ngweld i’n gweithio a’r gwaith ei hun yn datblygu hyd at ddiwedd y broses ar y noson agoriadol. Bydd yr arddangosfa ar agor tan y 6ed o Ionawr 2017.

Wrth i amser fynd heibio ac wrth i GWAWRIO ddod i ben, mae lefel y golau’n codi a lliw yn dod yn fwy amlwg. Wrth gofio gyda pharch, mae’r arddangosfa’n dod yn fyw o’r newydd a’r dyfodol yn gadarnhaol a gobeithiol.


WELSH ASSEMBLY EXHIBITION, 2016 (Saesneg yn unig ar gael)

  • Welsh Assembly
  • Welsh Assembly

One-man exhibition at the Welsh Assembly building, Cardiff. 30th July to the 6th August, and two large paintings or murals to be hung there from the 30th July for 6 weeks. One is of the Eisteddfod 2015, and it coincides with the Eisteddfod 2016. Also showing is another large painting or muraj of Tryweryn. Thanks to the organisers of the exhibition, and for the sponsorship by Sian Gwenllian

 

Dilynwch fi ar Facebook

Prynu Fy Nghwaith

Cysylltwch â fi