Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau mae pobl yn eu gofyn yn aml.

  • llun1_ebost5
  • llun3_ebost3

Ar ôl gwneud gwaith ymchwil i’r testun, rydw i’n dechrau’r broses drwy wneud darluniau neu beintio yn y lleoliad, ac yn fy stiwdio hefyd. Drwy wneud hyn rydw i’n cael syniadau am beth i’w roi yn y llun ac rydw i’n gallu dechrau gweld y llun yn fy meddwl. Ar adegau eraill, mae’r broses yn fwy rhydd, a byddaf yn defnyddio brasluniau. Weithiau, fel yn achos Tryweryn, ni fyddaf yn defnyddio brasluniau o gwbl. Trwy baratoi a meddwl am y testun yn ystod y cyfnod yma, bydd teimladau cryfach am y gwaith yn dechrau ffurfio. Weithiau byddaf yn tynnu lluniau gyda chamera ac mae hyn yn help i ganolbwyntio ar bethau gweledol sydd o ddiddordeb i mi, ond dydw i ddim fel arfer yn eu defnyddio nhw yn y murlun ei hun. Mae pob testun yn unigryw ac felly, mae’r broses yn wahanol bob tro.

  • llun1_ebost6
  • llun3_ebost6

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydw i wedi bod yn gweithio ar ddarluniau sy’n llawer mwy, weithiau ar gynfas ac weithiau’n syth ar y wal. Rydw i’n mwynhau gweithio’n gyhoeddus gan ei bod yn ffordd o greu perthynas gyda’r bobl a gyda’r lle. Rydw i’n gobeithio y bydda i’n dal i allu dod o hyd i fwy o lefydd i weithio ar ddarluniau mawr fel hyn, ac y bydd y gwaith yma’n datblygu ymhellach gydag amser.

  • llun2_ebost8
  • llun3_ebost8

Mae’r murluniau i’w gweld am gyfnodau gwahanol o amser, yn dibynnu ar y lleoliad. Gallwch chi weld fy ngwaith yn Galeri, Caernarfon a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd a bydd gen i ddarn arall newydd yn Galeri cyn bo hir. Bydd murlun Eisteddfod Genedlaethol Meifod yn adeilad Cynulliad Cymru am tua 6 wythnos ond rydym ni’n chwilio am gartref parhaol iddo ar ôl hynny. Mae darluniau llai ar gael ar y wefan hefyd ac mae’n bosibl i chi weld y murluniau a’r lluniau yn fy stiwdio drwy drefnu apwyntiad.

Dilynwch fi ar Facebook

Prynu Fy Nghwaith

Cysylltwch â fi