Fi

Cefais fy hyfforddi yn y celfyddydau gweledol ac rydw i wedi cael llawer o brofiad o weithio yn y maes erbyn hyn. Yn fy swydd bob dydd, rydw i’n gweithio ym myd ffilm a theledu ers blynyddoedd bellach. Mae arlunio a pheintio wedi bod yn bwysig i mi erioed, ac yn ddiweddar rydw i wedi bod yn gweithio ar ddarluniau a murluniau mawr.

Yn yr adran hon:

Dilynwch fi ar Facebook

Prynu Fy Nghwaith

Cysylltwch â fi