Gwaith Diweddar

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth am fy mhrojectau diweddar.

Cliciwch ar y lluniau a’r saethau er mwyn gweld mwy.


FILMS

YFORY

 

RASLAS

 

CHRISTIAN RYAN

 

BEV BELL-HUGHES

 

RAUNI HIGSON


MORE THAN GUERNICA

 • more-than-guernica-1
 • more-than-guernica-2
 • more-than-guernica-3
 • more-than-guernica-4

With the grateful aid of a bursary from ’Articulture’, I was able to visit ‘The Guernica’ by Picasso in Madrid. his related works, and to discover some of the graffiti around the city. I linked the trip by visiting the town, GERNIKA, which was bombed by Franco in 1937, and is the subject of Picasso’s painting. I was fortunate to see the exhibition of Abstract Expressionism, in Bliboa, on the way back. It was an extremely valuable journey to immerse myself in these works.

BLOG: bonkersblu.simplesite.com (Saesneg yn unig)


GWAWRIO 2016-17

 • gwawrio-1
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 • gwawrio-3
 

Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, mae gwreiddiau”r arddangosfa hon yn nigwyddiadau Tryweryn a thrychineb Aberfan. Mae’r gwaith yn symud o”r gorffenol i”r presennol ac at obaitrh i'r dyfodol. Mae’r darluniau o bobl o dre Caernarfon yn cynnal a chwmpasu”r gwaith.

The exhibition opened on the 25/11/16, and will culminate with an opening night on the 22/12/16 at 6.30, when all the developing works are completed. Gwawrio will then remain on show until the 6/1/17. (Saesneg yn unig)


TRYWERYN 2

Mae’r lluniau sydd yma’n dangos y broses a ddefnyddiais i greu Tryweryn 2, yr ail ddarlun mawr ar y thema yma. Dydy'r dwr ddim mor amlwg yn hwn ag yn Tryweryn 1, ac mae'n dangos yr haenau o fwd sy’n dod i’r golwg wrth i lefel y dwr fynd i lawr weithiau. Yn y llun, gallwch chi weld siapiau cerrig mawr yn glir - dyma'r cerrig oedd o gwmpas y llyn ac a gafodd eu defnyddio i wneud wal yr argae. Mae’r coed, sydd fel ysbrydion, yn torri ar draws yr olygfa yn union fel y gwelwch chi wrth fynd ar hyd y ffordd heibio’r llyn. Symbol o’r dwr ydy'r bloc sy'n disgleirio yng nghanol y darlun. Roedd y llun yn hongian am gyfnod byr yn Galeri, Caernarfon. Rydw i’n dal i weithio ar y project yma, a byddwch chi’n gallu gweld y gwaith mewn sioe fydd yn digwydd ddiwedd y flwyddyn (2016).


TRYWERYN

Dyma fy ngwaith diweddaraf. Cafodd ei greu yn dilyn comisiwn gan Theatr Genedlaethol Cymru yn Galeri, Caernarfon ar gyfer cynhyrchiad o’r enw Dawns Ysbrydion gyda’r cyfarwyddwr o Ganada, Sarah Williams ac Eddie Ladd. Treuliais lawer o amser yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer y project drwy dynnu lluniau a ffotograffau yn yr ymarferion. Hefyd, es i i Dryweryn, safle Capel Celyn, y pentref a gafodd ei foddi er mwyn adeiladu’r argae. Tra roeddwn i’n aros i’r cynfas gyrraedd Galeri, penderfynais ymarfer drwy beintio ar y bwrdd arddangos lle roedd y cynfas yn mynd i gael ei osod. Helpodd hyn fi i ddechrau’r broses greadigol gan wneud datblygu’r darlun ar y cynfas ei hun yn haws. Gorffennais y darlun yn ystod taith y cynhyrchiad. Penderfynais beidio cynnwys manylion am ddigwyddiadau, adeiladau na phobl yn y darlun er mwyn ceisio creu cofeb i Dryweryn. Wedi gorffen y gwaith, rydw i’n awyddus i ddal ati i weithio ar y testun yma.


Y WAL,  GALERI 2012

(Saesneg yn unig ar gael) Y Wal was a project started by Menna Thomas through Y Galeri, to promote artists, and give them an opportunity to use an approx. 8x8’ wall space for one month, and leave it to hang for a further month, before it was made available to another artist. I was successfully accepted to use this opportunity, and create ‘Y Wal’. This was based on people in Caernarfon, where I would sketch and study people in the centre, and translate these to the canvas.


Y WAL2, GALERI 2013

 • JK8B3331
 • JK8B3335

Yn dilyn llwyddiant darlun “Y Wal”, gofynnodd Galeri i mi wneud darlun arall, tua 8x13 sef “Y Wal 2”. Pwrpas y darlun hwn oedd datblygu’r thema “pobl Caernarfon” gan ganolbwyntio ar ardal y Maes yn y dref. Yn y ddau lun, mwynheais yr her o weithio mewn monochrome, a’r cyfle a roddodd hyn i mi astudio’r testun yn ddyfnach. Hefyd, mwynheais weithio ar y Maes yng Nghaernarfon, a chyfarfod pobl yno ac yn y bar yn Galeri, lle roeddwn i’n peintio’r llun. Arweiniodd llwyddiant y ffordd yma o weithio at y comisiwn cyntaf a gefais gan Galeri, sef “ Y Wal Doc”.


Y WAL DOC, GALERI 2015

 • JK8B3331
 • JK8B3335
 • JK8B3335
 • JK8B3335

Comisiwn gan Galeri oedd hwn i beintio murlun ar ddwy wal grom oedd yn wynebu ei gilydd wrth ddrws cefn Galeri, sef y drws sy’n mynd allan i Ddoc Fictoria. Pobl Caernarfon wrth iddyn nhw fynd a dod ydy’r thema, ac mae’r gwaith yn llawn bywyd ac egni. Mae’n cysylltu’r holl fynd a dod sy’n digwydd y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad ei hun. Defnyddiais lawer o ddarluniau a wnes wrth astudio pobl yn nhref Caernarfon i wneud y murlun yma.


AR Y GWEILL, EISTEDDFOD 2015

Cefais fy newis gan banel o arbenigwyr i ddangos darn o waith yn y Lle Celf yn Eisteddfod Meifod 2015. Roedd y gwaith yma unwaith eto’n golygu gweithio’n gyhoeddus yn yr oriel ar faes yr Eisteddfod drwy’r wythnos. Roeddwn i’n paratoi drwy wneud darluniau ar y maes a'r tu ôl i’r llenni. Roeddwn i wedyn yn dewis y rhai roeddwn i eisiau eu defnyddio yn y murlun ei hun. Gorffennais y gwaith ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod. Bydd y gwaith yn cael ei ddangos nesaf yn adeilad y Cynulliad yng Nghaerdydd ac wedyn, rydw i’n gobeithio y bydd yn cael cartref yn y gymuned neu mewn adeilad cyhoeddus yng Nghymru.
“Yn ystod yr wythnos, bydd Stephen Kingston yn creu murlun anferth ar gyfer ymwelwyr yr Eisteddfod. Bydd y gwaith yn rhan o’r profiad o ymweld â’r Lle Celf ac mae’n bosibl y gwelwch chi chi eich hun, neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn y gwaith. Darn perfformiadol ydy o, yn cyfuno sgiliau arsylwi manwl a sgiliau darlunio mewn arddull sy’n llifo ac yn llawn mynegiant.” Y Lle Celf 2015


BLACK HISTORY MONTH, CANOLFAN MILENIWM CYMRU CAERDYDD 2015

Comisiwn oedd hwn gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd i greu murlun mawr ar wal hir ac uchel ym mhrif adeilad y Ganolfan. Roedd hefyd yn golygu creu baneri 25x7 ar yr un thema ar gyfer y digwyddiad. Ar ôl gwneud y gwaith ymchwil, penderfynais ddefnyddio llygad fel symbol. Mae’r symbol yma’n tyfu ac yn dringo i fyny’r wal. Pwrpas y gwaith oedd dangos dechrau cadarn taith pobl dduon wrth iddyn nhw symud i Gymru, yn arbennig i Gaerdydd, a sut mae’r daith honno’n dal i ddatblygu. Yn ogystal â chofio’r daith, mae’r darn yma’n dathlu’r daith hefyd. Mae hefyd yn dangos yr agwedd bositif sydd wedi tyfu ers y dechrau hyd heddiw, gan edrych ymlaen at ddyfodol sydd hyd yn oed yn fwy positif. Mae’r llygaid yn symud i fyny ac ar draws y wal, fel haig o bysgod yn nofio neu haid o adar yn hedfan.
“Mae Stephen wedi creu murlun arbennig sy’n dangos ac yn dathlu egni a chynnwrf Black History Month.”

Dilynwch fi ar Facebook

Prynu Fy Nghwaith

Cysylltwch â fi