Sut ydw i’n gweithio

 • what_i_do_1
 • what_i_do_2
 • what_i_do_3
 • what_i_do_11
 • what_i_do_12
 • what_i_do_13
 • what_i_do_14
 • what_i_do_15
 • what_i_do_16
 • what_i_do_17
 • what_i_do_18
 • what_i_do_19
 • what_i_do_20

Rydw i’n creu gwaith mewn sawl gwahanol faint, ond yn ddiweddar rydw i wedi bod yn gwneud darluniau llawer mwy. Rydw i’n aml yn creu’r gweithiau yma mewn llefydd cyhoeddus ac mae cysylltiad rhyngddyn nhw â’r bobl sy’n defnyddio’r llefydd. Mae’n bosibl i chi fy ngweld yn creu’r darlun o’r dechrau i’r diwedd, ac rydw i’n gwneud llawer o’r gwaith paratoi naill ai yn y lle ei hun neu yn fy stiwdio. Mae’n bosibl i chi weld y brasluniau (sketches) rydw i’n eu gwneud hefyd. Rydw i’n gobeithio bod pobl o bob oed yn gallu dilyn a gwerthfawrogi’r broses o greu’r gwaith, yn ogystal â’r gwaith ei hun ar ôl i mi ei orffen.

Dilynwch fi ar Facebook

Prynu Fy Nghwaith

Cysylltwch â fi